Efekt - Automatyka


OFERTA PRODUKTÓW

TRYTON - w pełni skalowany system akwizycji, przetwarzania i monitorowania danych terenowych

TRYTON jest naszym autorskim pomysłem na rozproszony, w pełni skalowany system akwizycji, przetwarzania i monitorowania danych terenowych.

System TRYTON dostarcza narzędzi do:

  • powiadamiania o zagrożeniach powodziowych i środowiskowych
  • monitoringu zlewni i bilansowania hydrowęzłów
  • nadzoru nad urządzeniami ASTKZ
  • sterowania obiektów hydrotechnicznych

Korzyści wynikające z zastosowania systemu TRYTON:

  • automatyzacja procesów alarmowania, bilansowania i raportowania
  • operacyjne wykorzystanie danych gromadzonych w istniejących systemach infrastruktury
  • gwarancja bezpieczeństwa danych dzięki szyfrowaniu kanałów komunikacyjnych
  • publikacja przetworzonych informacji dla różnych grup odbiorców
  • ograniczenie kosztów eksploatacyjnych