Efekt - Automatyka


OFERTA USŁUG

Dostawy i instalacje w branży sterowania elektrycznej i AKPiA

Dostawy i uruchomienia układów branży elektrycznej dla obiektów energetyki oraz szeroko pojętego przemysłu w zakresie m.in. rozległych systemów  sterowania obiektów przemysłowych i energetycznych, wyposażonych w sterowniki obiektowe, stacje operatorskie i inżynierskie oraz układy realizujące sieci, dostarczamy i instalujemy urządzenia sterowania układów przepływowych np. jazów, upustów dennych, zamknięć, obejmujące mechaniczne urządzenia siłowe - elektryczne lub hydrauliczne, systemy przeznaczone do akwizycji danych pomiarowych, systemy wizualizacji wielkoekranowej.

Modernizacje i integracje

Modernizacje maszyn, urządzeń i linii technologicznych

Modernizacja lub doposażenie w układy sterowania istniejących urządzeń pozwala na osiągnięcie celu w postaci poprawy jakości wyrobów, uzyskania powtarzalności i oczekiwanej wydajności bez ponoszenia nadmiernych kosztów związanych z zakupem nowych maszyn. Po wykonanej inwentaryzacji proponujemy zakres wymiany aparatury pomiarowej i układów sterowania m.in. dla zalewarek, stacji przerobu mas, linii formierskich oraz pieców do obróbki termicznej. Istotnym przedmiotem działań są dostawy nowych regulatorów łuku dla pieców łukowych. Zajmujemy się również wymianą wyeksploatowanych sterowników i paneli operatorskich na nowy sprzęt wraz z uruchomieniem nowego oprogramowania.

Wdrożenia systemów nadzoru integrujące procesy produkcyjne

Projektujemy i dostarczamy systemy nadzoru, które integrują działające autonomicznie fragmenty technologii. Dzięki agregacji pozyskiwanych danych w jednej bazie, oferowany system dostarcza narzędzi do kontroli różnych aspektów procesu produkcyjnego. Dlatego jest istotnym narzędziem wspomagającym utrzymanie jakości i ograniczenia wyrobów wadliwych oraz wspierającym poprawę organizacyjną procesów. Pozwala na przypisanie do każdego produktu wszelkich istotnych warunków i parametrów wytwarzania, a tym samym, do generowania dokumentacji wyrobu.

Wdrożenia systemów nadzoru zużycia mediów technologicznych

Dzięki wiarygodnym narzędziom do zarządzania zużyciem mediów, firmy zyskują możliwość uporządkowania oraz pełnej kontroli kosztów w tym zakresie. Oferowany system TRYTON ENERGY służy do bieżącej kontroli oraz efektywnej analizy procesu produkcyjnego pod względem zużycia różnych mediów takich jak energia elektryczna, gaz, ciepło, woda i para. Pozwala ustalić źródła kosztów i wspiera decyzje związane z ich optymalizacją. Stanowi narzędzie dla służb utrzymania ruchu i służb finansowych. W wersji zaawansowanej umożliwia chwilowe ograniczenie wybranych poborów oraz przyporządkowanie zużycia mediów do poszczególnych produktów.

Dostawa zrobotyzowanych stanowisk produkcyjnych

W przemyśle odlewniczym często spotykane są procesy uciążliwe, monotonne w trudnych warunkach środowiskowych lub wymagające dużej precyzji, dlatego w wielu procesach odlewniczych zasadne jest zastąpienie pracy ludzi robotem przemysłowym. Daje to korzyści związane ze wzrostem wydajności, osiąga się wymaganą precyzję działań i eliminuje pracowników w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych. Dla tego typu zadań projektujemy i wdrażamy zrobotyzowane gniazda produkcyjne związane z podawaniem wyrobów do maszyn obróbczych, konfekcjonowaniem, segregowaniem paletyzacją. W szczególnie trudnych warunkach stosujemy roboty KUKA z rodziny FOUNDRY.

Modernizacje rozdzielni zasilających

Oferujemy prace związane z dostawą nowych i modernizacją istniejących rozdzielni zasilających niskiego i średniego napięcia oraz wszelkie prace branży elektrycznej w tym modernizacje oświetlenia.

Generalne realizacje

Systemy sterowania

Projektujemy, dostarczamy, instalujemy i uruchamiamy rozległe systemy sterowania obiektów przemysłowych i energetycznych, wyposażone w sterowniki obiektowe, stacje operatorskie i inżynierskie oraz układy realizujące sieci.

Sterowanie jazów rzecznych

Projektujemy, dostarczamy i instalujemy urządzenia sterowania układów przepływowych np. jazów, upustów dennych, zamknięć, obejmujące mechaniczne urządzenia siłowe - elektryczne lub hydrauliczne, układy pomiarowe, sterujące i zasilające, oprogramowanie zarządzające pracą jazu, wizualizację i urządzenia transmisji danych.

Systemy do nadzoru zlewni

Projektujemy i wykonujemy systemy przeznaczone do akwizycji danych pomiarowych, obliczania bilansów zbiorników i węzłów wodnych oraz wspomagania operatorskiego przeznaczonego do kontroli pracy obiektów wodnych pracujących w kaskadzie.

Systemy ASTKZ

Projektujemy, dostarczamy i instalujemy urządzenia akwizycji sygnałów pomiarowych, sieci przesyłowe, stacje operatorskie i serwery. Wykonujemy oprogramowanie w zakresie wspomagania analiz, zarządzania bazami danych pomiarowych oraz przesyłu danych do ośrodków eksperckich.

Systemy dyspozytorskie

Projektujemy dostarczamy i uruchamiamy systemy wizualizacji wielkoekranowej danych technologicznych w nastawniach obiektów energetycznych i przemysłowych.

Oprogramowanie

Oprogramowanie przesyłowe

Dostarczamy urządzenia i oprogramowanie zapewniające współpracę obiektu energetycznego z ośrodkami dyspozytorskimi właściciela, z lokalnym zakładem energetycznym oraz okręgową i krajową dyspozycją mocy.

Oprogramowanie specjalistyczne

Na indywidualne zapotrzebowanie użytkowników wykonujemy oprogramowanie przeznaczone do wykonywania analiz, tworzenia raportów i prezentacji danych w zakresie kontroli wskaźników produkcji na bazie dostarczanych lub istniejących systemów pomiarowych.

Projekty

Projekty systemów

Projektujemy systemy automatyki, sterowania i wizualizacji dla energetyki i przemysłu m.in. dla firm z sektora OZE, hut, odlewni, firm przemysłowych z branż automotive, chemicznej, spożywczej. Projektujemy urządzenia akwizycji sygnałów pomiarowych, sieci przesyłowych, stacji operatorskich, transmisji danych.

Projekty branży elektrycznej

Projekty obejmują integrację wszelkich układów elektrycznych związanych z turbiną i generatorem, w tym rozdzielnie potrzeb własnych, układy wzbudzenia, zabezpieczeń elektrycznych, wyprowadzenia mocy, sterowania, licznikowe, rozdzielnie średniego napięcia oraz układy potrzeb ogólnych elektrowni.

Uruchomienia i rozruchy

Rozruch obiektu energetycznego

Wykonujemy kompleksowy rozruch obejmujący uruchomienie hydrozespołów i pozostałych układów elektrowni w trakcie procesu budowy lub modernizacji obiektu energetycznego.

Zagadnienia pomiarowe i inne

Maszyny hydrauliczne

Projektujemy, dostarczamy i uruchamiamy urządzenia hydrauliki siłowej wraz z układami sterowania.

Telemetria i układy przesyłowe

Realizujemy rozległe układy telemetryczne przeznaczone do akwizycji pomiarów terenowych na bazie układów akwizycyjnych pracujących w technologii radiowej i GPRS.

Pomiary specjalne

Projektujemy i wykonujemy nietypowe układy pomiarowe dla energetyki wodnej i obiektów hydrotechnicznych.