Modernizacje i integracje

Modernizacje sterowania istniejących maszyn, urządzeń i linii technologicznych

Modernizacja lub doposażenie w układy sterowania istniejących urządzeń pozwala na osiągnięcie celu w postaci poprawy jakości wyrobów, uzyskania powtarzalności i oczekiwanej wydajności bez ponoszenia nadmiernych kosztów związanych z zakupem nowych maszyn.

Po wykonanej inwentaryzacji proponujemy zakres wymiany aparatury pomiarowej i układów sterowania m.in. dla zalewarek, stacji przerobu mas, linii formierskich oraz pieców do obróbki termicznej. Istotnym przedmiotem działań są dostawy nowych regulatorów łuku dla pieców łukowych. Zajmujemy się również wymianą wyeksploatowanych sterowników i paneli operatorskich na nowy sprzęt wraz z uruchomieniem nowego oprogramowania.

efekt automatyka

WDROŻENIA SYSTEMÓW NADZORU INTEGRUJĄCE istotne PROCESY PRODUKCYJNE

Projektujemy i dostarczamy systemy nadzoru, które integrują działające autonomicznie fragmenty technologii. Dzięki agregacji pozyskiwanych danych w jednej bazie, oferowany system dostarcza narzędzi do kontroli różnych aspektów procesu produkcyjnego. Dlatego jest istotnym narzędziem wspomagającym utrzymanie jakości i ograniczenia wyrobów wadliwych oraz wspierającym poprawę organizacyjną procesów. Pozwala na przypisanie do każdego produktu wszelkich istotnych warunków i parametrów wytwarzania, a tym samym, do generowania dokumentacji wyrobu.

WDROŻENIA SYSTEMÓW NADZORU ZUŻYCIA MEDIÓW TECHNOLOGICZNYCH

Dzięki wiarygodnym narzędziom do zarządzania zużyciem mediów, firmy zyskują możliwość uporządkowania oraz pełnej kontroli kosztów w tym zakresie. Oferowany system TRYTON ENERGY służy do bieżącej kontroli oraz efektywnej analizy procesu produkcyjnego pod względem zużycia różnych mediów takich jak energia elektryczna, gaz, ciepło, woda i para. Pozwala ustalić źródła kosztów i wspiera decyzje związane z ich optymalizacją. Stanowi narzędzie dla służb utrzymania ruchu i służb finansowych. W wersji zaawansowanej umożliwia chwilowe ograniczenie wybranych poborów oraz przyporządkowanie zużycia mediów do poszczególnych produktów.

 

efekt automatyka

DOSTAWA ZROBOTYZOWANYCH STANOWISK PRODUKCYJNYCH

W przemyśle odlewniczym często spotykane są procesy uciążliwe, monotonne w trudnych warunkach środowiskowych lub wymagające dużej precyzji, dlatego w wielu procesach odlewniczych zasadne jest zastąpienie pracy ludzi robotem przemysłowym. Daje to korzyści związane ze wzrostem wydajności, osiąga się wymaganą precyzję działań i eliminuje pracowników w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych. 

Dla tego typu zadań projektujemy i wdrażamy zrobotyzowane gniazda produkcyjne związane z podawaniem wyrobów do maszyn obróbczych, konfekcjonowaniem, segregowaniem paletyzacją. W szczególnie trudnych warunkach stosujemy roboty KUKA z rodziny FOUNDRY.

MODERNIZACJE ROZDZIELNI ZASILAJĄCYCH

Oferujemy prace związane z dostawą nowych i modernizacją istniejących rozdzielni zasilających niskiego i średniego napięcia oraz wszelkie prace branży elektrycznej w tym modernizacje oświetlenia.

Nasza oferta obejmuje udział w pracach koncepcyjnych, wykonanie projektów technicznych, dostawę i montaż nowej aparatury, oprogramowanie i uruchomienie na obiekcie. Wszelkie działania jakie podejmujemy, realizowane są przy ścisłej współpracy z obsługą techniczną danego obiektu.

efekt automatyka