System TRYTON FOUNDRY

Kluczowe cechy

Projektujemy i dostarczamy systemy nadzoru, które integrują działające autonomicznie fragmenty technologii. Dzięki agregacji pozyskiwanych danych w jednej bazie, system umożliwia kontrolę różnych aspektów procesu produkcyjnego. Dlatego jest istotnym narzędziem wspomagającym utrzymanie jakości i ograniczenia wyrobów wadliwych oraz wspierającym poprawę organizacyjną procesów. Przypisuje do każdego produktu warunki i parametry jego wytworzenia, a tym samym umożliwia generowanie dokumentacji wyrobu. 

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SYSTEM

  • tworzenie i zarządzanie realizacją harmonogramów produkcji dla ciągów technologicznych
  • monitoring parametrów pracy urządzeń wytwórczych
  • analiza wartości parametrów krytycznych
  • identyfikacja warunków wytwarzania na każdym etapie produkcji
  • sterowanie operacyjne urządzeń wytwórczych
  • archiwizacja wszystkich istotnych parametrów związanych z wytworzeniem wyrobu
 
efekt automatyka
 
 
 
 
     ​