Systemy kontroli zapór

Systemy kontroli zapór

 
Systemy kontroli zapór ikonstrukcji hydrotechnicznych, pełnią przede wszystkim funkcję profilaktyczną – służą do nadzorowania i monitorowania stanu technicznego obiektów. Zajmujemy się projektowaniem, produkcją oraz instalacją systemów do akwizycji danych z czujników pomiarowych. Nasze rozwiązania w dziedzinie systemów kontroli zapór i konstrukcji hydrotechnicznych są w pełni zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska oraz zapisami w ustawie prawo budowlane. Dzięki temu można być pewnym, że nasze systemy spełniają wszelkie wymagania oraz realnie przyczyniają się do wzrostu bezpieczeństwa obiektu monitorowanego.

Przeznaczenie systemów kontroli zapór

Systemy kontroli obiektów hydrotechnicznych, umożliwiają stałe monitorowanie parametrów fizycznych oraz czynników, które mogą doprowadzić do awarii lub zniszczenia konstrukcji obiektu. Kontrola pomiarowa, dotyczy wszystkich istotnych parametrów z punktu widzenia bezpieczeństwa danego obiektu. Z reguły są to poziomy wód WG, WD, kontrolowane w piezometrach, odchylenia od pionu czy rozwarcie szczelin i dylatacji.
 
Aby móc szybko zapobiec uszkodzeniom, bardzo istotna jest szybka informacja o aktualnym stanie technicznym obiektu. Dlatego nasze rozwiązania w zakresem gromadzenia danych z systemów kontroli zapór, przyczyniają się również do wczesnego wykrycia ewentualnych wad i uszkodzeń. Przede wszystkim przyspiesza to proces ich usuwania i minimalizuje ryzyko katastrofy budowlanej, ale również zapewnia odpowiednio szybką reakcję w kryzysowej sytuacji, kiedy trzeba np. przeprowadzić skuteczną akcję ewakuacyjną. Warto także zauważyć, że stosowanie profesjonalnych systemów pomiarowych to nie tylko zwiększone bezpieczeństwo, ale również zabezpieczenie od strony ekonomicznej, przed ponoszeniem ogromnych kosztów związanych z naprawą obiektu.