Wizualizacja procesów przemysłowych

Aby system sterowania funkcjonował w sposób poprawny i była nad nim pełna kontrola, potrzebna jest wizualizacja procesów przemysłowych. Wizualizacja wdrażana przez naszą firmę odbywa się z wykorzystaniem platform klasy SCADA. Korzystamy tutaj z rozwiązań różnych firm m.in. ASIX®, InTouch®, Siemens®. Oprogramowanie to pozwala nadzorować i sterować procesem technologicznym. SCADA jest rozwiązaniem nadrzędnym wobec sterowników PLC, modułów I/O oraz innych systemów sterowania. Służy do zbierania informacji z obiektów rozproszonych i wyświetlania wszystkich danych na jednym interfejsie komunikacyjnym.
 
Wykonujemy zarówno skomplikowane projekty na zlecenie dużych przedsiębiorstw, jak i realizujemy zadania na rzecz małych i średnich firm. Projektujemy, dostarczamy i uruchamiamy systemy wizualizacji wielkoekranowej danych technologicznych w nastawniach obiektów energetycznych i przemysłowych.
 

Projektowanie wizualizacji SCADA

 
Wizualizacje SCADA zawsze projektujemy w oparciu o specyfikę procesu technologicznego, a także uwzględniamy wymagania pracowników. Zależy nam na tym, aby oprogramowanie było odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby wszelkich służb: analityków, operatorów, specjalistów ds. utrzymania ruchu. Dbamy także o to, aby osoby obsługujące wdrożone przez nas systemy wizualizacji procesów przemysłowych były bardzo dobrze wyszkolone w zakresie ich obsługi. Odpowiednio przeszkoleni operatorzy obsługujący dany proces poprzez platformę klasy SCADA przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa pracowników, obsługujących z kolei proces od strony technologicznej. Nie bez znaczenia jest to również w zakresie wydajności procesu technologicznego oraz finalnego podniesienia jakości produkowanych towarów.
 

Podstawowe funkcje systemu SCADA

 
Wdrożenie systemu SCADA ma przede wszystkim na celu automatyczne sterowanie oraz wizualizację danych o procesie przemysłowym w sposób przejrzysty i przyjazny dla operatora. Obsługa oprogramowania jest intuicyjna, co pozwala w krótkim czasie nauczyć się operowania systemem w sposób płynny. Wśród podstawowych funkcji systemu wizualizacji można wyróżnić:
 
 • wyświetlanie aktualnych danych procesowych,
 • wyświetlanie ostrzeżeń i alarmów,
 • generowanie raportów okresowych,
 • archiwizację danych.
 
Dzięki powyższym funkcjom operatorzy systemu nie muszą samodzielnie analizować wszystkich danych – częściowo program dokonuje tego samodzielnie, co minimalizuje ryzyko błędu, który może okazać się kosztowny. Natomiast archiwizowane dane są kluczowe z punktu widzenia procesu oraz identyfikacji produktu, jak również mogą stać się nieocenionym źródłem informacji w przypadku wystąpienia awarii.
 

Pełen zakres usług

 
Oferujemy:
 
 • projektowanie systemów SCADA,
 • wdrożenie pełnej wizualizacji procesu przemysłowego,
 • wykonanie systemu sterowania maszyn w oparciu o panele HMI,
 • modernizację i wymianę urządzeń sterowania,
 • wsparcie techniczne dla wdrożonych systemów,
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
 • fachowe doradztwo,
 • szkolenia pracownicze z zakresu obsługi systemów SCADA.
 

Szkolenia z obsługi systemu SCADA

 
Znajomość oprogramowania jest niezwykle istotną kwestią, która może wpływać na efektywność procesu przemysłowego. Szybka reakcja na dynamicznie zmieniające się warunki procesu, często przekłada się na aspekty ekonomiczne i jest wysoce pożądana u operatorów. Dlatego też w naszej ofercie mamy szkolenia pracownicze z obsługi oprogramowania SCADA. Szkolenia te przeprowadzamy dla operatorów zawsze – w każdym przedsiębiorstwie, w którym wdrażamy indywidualnie zaprojektowane rozwiązania. Oczywistym jest, że firma nie skorzysta na drogim systemie nadzoru, jeśli nikt nie będzie potrafił prawidłowo go obsługiwać.