Wizualizacja procesów przemysłowych

Wizualizacja procesów przemysłowych

 
Aby system sterowania funkcjonował w sposób poprawny i była nad nim pełna kontrola, potrzebna jest również wizualizacja. Wizualizacja procesów przemysłowych wdrażana  przez naszą firmę odbywa się z wykorzystaniem platform klasy SCADA. Korzystamy tutaj z rozwiązań różnych firm m.in. ASIX®, InTouch®, Siemens. Oprogramowanie to pozwala nadzorować i sterować procesem technologicznym. SCADA jest rozwiązaniem nadrzędnym wobec sterowników PLC, modułów I/O oraz innych systemów sterowania. Służy do zbierania informacji z obiektów rozproszonych i wyświetlania wszystkich danych na jednym interfejsie komunikacyjnym.
 
Wykonujemy zarówno skomplikowane projekty na zlecenie dużych przedsiębiorstw, jak i realizujemy zadania na rzecz małych i średnich firm. 
 
Projektujemy dostarczamy i uruchamiamy systemy wizualizacji wielkoekranowej danych technologicznych w nastawniach obiektów energetycznych i przemysłowych.
 
Zawsze projektujemy wizualizacje SCADA w oparciu o specyfikę procesu technologicznego, a także uwzględniamy wymagania pracowników. Zależy nam na tym, aby oprogramowanie było odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby wszelkich służb; analityków, operatorów, specjalistów ds. utrzymania ruchu. Dbamy także o to, aby osoby obsługujące wdrożone przez nas systemy wizualizacji procesów przemysłowych, byli bardzo dobrze wyszkoleni w zakresie ich obsługi. Odpowiednio przeszkoleni operatorzy obsługujący dany proces poprzez platformę klasy SCADA, przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa pracowników, obsługujących z kolei proces od strony technologicznej. Nie bez znaczenia jest to również w zakresie wydajności procesu technologicznego oraz finalnego podniesienia jakości produkowanych towarów. 
 
Podstawowe funkcje systemu SCADA
 
Wdrożenie systemu SCADA ma przede wszystkim na celu automatyczne sterowanie oraz wizualizację danych o procesie przemysłowym w sposób przejrzysty i przyjazny dla operatora. Obsługa oprogramowania jest intuicyjna, co pozwala w krótkim czasie nauczyć się operowania systemem w sposób płynny. Wśród podstawowych funkcji systemu wizualizacji można ponadto wyróżnić:
 
 • wyświetlanie aktualnych danych procesowych,
 • wyświetlanie ostrzeżeń i alarmów,
 • generowanie raportów okresowych,
 • archiwizację danych,
Dzięki powyższym funkcjom operatorzy systemu nie muszą samodzielnie analizować wszystkich danych – częściowo program dokonuje tego samodzielnie, co minimalizuje ryzyko błędu, który może okazać się kosztowny. Natomiast archiwizowane dane są kluczowe z punktu widzenia procesu oraz identyfikacji produktu, jak również mogą stać się nieocenionym źródłem informacji w przypadku wystąpienia awarii.
 

Pełen zakres usług 

Oferujemy:
 
 • projektowanie systemów SCADA,
 • wdrożenie pełnej wizualizacji procesu przemysłowego,
 • wykonanie systemu sterowania maszyn w oparciu o panele HMI,
 • modernizację i wymianę urządzeń sterowania,
 • wsparcie techniczne dla wdrożonych systemów,
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
 • fachowe doradztwo,
 • szkolenia pracownicze z zakresu obsługi systemu SCADA.

Szkolenia z obsługi systemu SCADA

Znajomość oprogramowania jest niezwykle istotną kwestią, która może wpływać na efektywność procesu przemysłowego. Szybka reakcja na dynamicznie zmieniające się warunki procesu często przekłada się na aspekty ekonomiczne i jest  wysoce pożądana u operatorów. Dlatego też w naszej ofercie mamy szkolenia pracownicze z obsługi oprogramowania SCADA.  Szkolenia te przeprowadzamy dla operatorów zawsze, w każdym przedsiębiorstwie w którym wdrażamy  indywidualnie zaprojektowane rozwiązania. Oczywistym jest, że firma nie skorzysta na drogim systemie nadzoru, jeśli nikt nie będzie potrafił prawidłowo go obsługiwać.