Robotyzacja procesów

W przemyśle odlewniczym często spotykane są procesy uciążliwe, monotonne, w trudnych warunkach środowiskowych lub wymagające dużej precyzji, dlatego w wielu procesach odlewniczych, zasadne jest zastąpienie pracy ludzi robotem przemysłowym. Daje to korzyści związane ze wzrostem wydajności, osiąga się wymaganą precyzję działań i eliminuje pracę ludzi w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych.
Dla tego typu zadań, projektujemy i wdrażamy zrobotyzowane gniazda produkcyjne związane z podawaniem wyrobów do maszyn obróbczych, konfekcjonowaniem, segregowaniem, paletyzacją. W szczególnie trudnych warunkach stosujemy roboty KUKA z rodziny FOUNDRY.